top of page

De kracht van de Hoe kunnen we-vraagMet een goede Hoe kunnen we-vraag kom je tot tientallen oplossingen voor je probleem

Ja leuk, maar hier krijgen we nooit budget voor / de directeur wil dit niet / het gaat ons nooit lukken. Iedere organisatie loopt tegen problemen op en dan heb je altijd van die 'zuurpruimen' die nog meer roadblocks opgooien. Gelukkig hebben we daar een oplossing voor: de Hoe kunnen we-vraag.


Probeer het maar uit: zeg een hardop de zin "hier krijgen we nooit budget voor." Voel je het ook? Het werpt een negatieve sfeer op, je hebt geen zin meer om verder te gaan met het project. Je denkt bluhhhhh.


Draai het eens om en zeg "hoe kunnen we ervoor zorgen dat we budget krijgen?" Waarschijnlijk ploppen er meteen ideeën op hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Bewijs leveren dat je idee goed is, proberen om een versie te maken die veel goedkoper is, een paar procent bij andere projecten weghalen etc. etc.


Door je probleem om te draaien in een Hoe kunnen we-vraag, komt je brein in een positieve vibe terecht en dat is zo ont-zet-tend fijn!


Hoe kunnen we... in de Design Thinking-methodiek

Je kunt dit inzicht overal toepassen, bij elk project. Elke barrière op weg naar succes draai je om naar een Hoe kunnen we (HKW)-vraag en daarna ga je op zoek naar oplossingen. Binnen de Design Thinking-methodiek is de HKW-vraag een belangrijk ijkpunt. Want bij het opstellen van een krachtige, motiverende HKW gaan ideeën voor complexe problemen stromen. Vaak stel je deze vraag op tijdens de Define-fase, nadat je onderzoek hebt gedaan naar je doelgroep en het probleem dat je wilt tackelen. Met deze vraag start je de Ideate (brainstorm)-fase.


Gedurende een Design Thinking-traject kan de HKW-vraag aangepast worden. Misschien ontdek je dat hij toch niet helemaal klopt bij het vraagstuk? Of kan hij nog duidelijker en krachtiger? Of is de doelgroep niet helemaal duidelijk. Niet voor niets laten we cursisten in diverse trainingen hun HKW vijf keer verbeteren.


Een goede HKW-vraag in de definefase gaat uit van de doelgroep, is krachtig en motiverend en bevat een uitdagend probleem. Belangrijk dus om je af te vragen hoe je iets kunt toevoegen voor de doelgroep (en niet hoe je als organisatie meer geld kan verdienen). Ook moet je je energie gaan stromen: je wil hier absoluut mee aan de slag!


De voordelen van een Hoe kunnen we-vraag

Kortom: je probleem omzetten in een HKW-vraag heeft veel voordelen. De belangrijkste volgens ons:


 • Focus op oplossingen - de aandacht verschift automatisch naar het vinden van oplossingen en benadrukt minder het probleem.

 • Creatieve mind gaat aan - door die focus-shift wordt creatief denken automatisch gestimuleerd.

 • Concrete actiegerichtheid - mensen gaan op zoek naar praktische en haalbare oplossingen en blijven minder in vage termen hangen.

 • Positieve mindset - pessimisme krijgt minder kans


Voorbeelden van willekeurige Hoe kunnen we-vragen


 1. Hoe kunnen we jonge ouders beter ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen?

 2. Hoe kunnen we meer werkgelegenheid creëren voor jongeren die net zijn afgestudeerd?

 3. Hoe kunnen we een inclusieve omgeving creëren waarin mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen?

 4. Hoe kunnen we senioren helpen om actief te blijven en betrokken te blijven bij de gemeenschap?

 5. Hoe kunnen we immigranten beter integreren in onze samenleving en hen helpen bij het vinden van werk?

 6. Hoe kunnen we de mentale gezondheid van studenten op universiteitscampussen verbeteren?

 7. Hoe kunnen we LGBTQ+-jongeren ondersteunen en hen een veilige ruimte bieden om zichzelf te zijn?

 8. Hoe kunnen we alleenstaande ouders helpen om een gezonde balans te vinden tussen werk en gezinsleven?

 9. Hoe kunnen we daklozen helpen om hun leven weer op te bouwen?

 10. Hoe kunnen we werkzoekenden met een migratieachtergrond helpen bij het overbruggen van de kloof naar de arbeidsmarkt?


Ook aan de slag met Design Thinking? Kijk eens bij de crash course en ontdek hoe je in 40 minuten (tot een dag) de basis van Design Thinking onder de knie krijgt!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page